Danıştay 2. Daire, 25.10.2022 tarihinde, veznedar atamalarına ilişkin madde için yürütmeyi durdurma kararı almıştır.

20 Şubat 2024